Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
15/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
14/12/2023

Paziņojuma identifikators
00859503-2bf9-4515-a7ef-c07b8e7dd8e3
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
27/12/2023

Organizācijas nosaukums
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Organizācijas identifikators
40003344207
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Organizācijas interneta adrese
https://lvceli.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ina Logina, ina.logina@lvceli.lv, +37167028142
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma nosaukums
Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Iepirkuma apraksts
Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45221100-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
27/12/2023
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Salacgrīva
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Tilts pār Salacu Salacgrīvā valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km

Piekļuve dokumentiem
Cita informācija
1) Paziņojumā norādītais datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums (27/12/2023), ir provizorisks un var atšķirties no paziņojumā norādītā; 2) VSIA "Latvijas Valsts ceļi" plāno veikt iepirkumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 05.12.2023. sēdē (protokols Nr. 60, 73.§) izskatītā Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi” (turpmāk - Informatīvais ziņojums) 5.sadaļas "Secinājumi" 1.punkta ierosinājumu un attiecīgās Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punktu; 3) Atsaucoties uz Informatīvā ziņojuma 5.sadaļas "Secinājumi" 2. un 3.punktu un attiecīgās Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 5. un 6.punktu, pasūtītājs, kas, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, slēgs iepirkuma līgumu, tiks precizēts atbilstoši projekta realizēšanai pieejamā finansējuma avotam.
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641