Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
20/12/2023

Paziņojuma identifikators
04563b2a-f1a7-4131-9adc-d660d839e58e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1c9503a0-65f8-4795-84ae-6581876243c2
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi
Organizācijas identifikators
41203001885
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas ielā 8, II.stāvs
Organizācijas interneta adrese
https://www.vni-ventspils.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1498
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi", vni@ventspils.lv, +37163622336
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
VNĪP 2023/056
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Iekštelpu gaismekļu piegāde un nomaiņa Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēs (atkārtots)
Iepirkuma apraksts
Iekštelpu gaismekļu piegāde un nomaiņa
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iekštelpu gaismekļu piegāde un nomaiņa Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēs (atkārtots)
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Līgumcena K1=40 × Cmin/C , kur K1 – Pretendenta iegūtais punktu skaits; C min – zemākā piedāvātā Līgumcena (EUR bez PVN) no visiem Iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem; C – vērtējamā Pretendenta piedāvājumā norādītā Līgumcena (EUR bez PVN). Precīzs punktu skaits 40
Kvalitāte Energoefektivitāte Lm/W Vidējo gaismekļa un spuldžu efektivitāti (E) aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa Lm/W * gaismekļu skaits) + (...)) / nomaināmo gaismekļu skaits. Punktus par energoefektivitāti nosaka saskaņā ar šādu formulu: K2=20 × E/Emax , kur K2 – Pretendenta iegūtais punktu skaits; Emax – augstākā piedāvātā energoefektivitāte (lm/w) no visiem Iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem; E – vērtējamā Pretendenta piedāvājumā norādītā energoefektivitāte (lm/w). Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Gaismekļu jauda W Vidējo gaismekļa un spuldžu jaudu (J) aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa W * gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa W * gaismekļu skaits) + (...)) / nomaināmo gaismekļu skaits. Punktus par gaismekļu jaudu nosaka saskaņā ar šādu formulu: K3=20 × Jmin/J , kur K3 – Pretendenta iegūtais punktu skaits; Jmin – zemākā piedāvātā gaismekļu jauda (w) no visiem Iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem; J – vērtējamā Pretendenta piedāvājumā norādītā gaismekļu jauda (w). Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Kalpošanas ilgums H Vidējo gaismekļa un spuldžu kalpošanas ilgumu (H) aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa H * gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa H * gaismekļu skaits) + (...)) / nomaināmo gaismekļu skaits. Punktus par kalpošanas ilgumu nosaka saskaņā ar šādu formulu: K4=20 × H/Hmax , kur K4 – Pretendenta iegūtais punktu skaits; Hmax – augstākais piedāvātais kalpošanas ilgums (h) no visiem Iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem; H – vērtējamais Pretendenta piedāvājumā norādītais ražotāja uzrādītais kalpošanas ilgums (h). Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
25/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 6
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 6
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 4
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Darbības termiņš
18/05/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
117931.86 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
156217.05 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Iekštelpu apgaismojums
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Iekštelpu gaismekļu piegāde un nomaiņa Ventspils valstspilsētas izglītības iestādēs (atkārtots)
Līguma identifikators
VNĪP 2023/056
Līguma noslēgšanas datums
19/12/2023
Beigu datums
18/05/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103910
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103672303 SIA “RCG Lighthouse”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
22952.19 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Gaismekļu montāžas darbi
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
148777.89 EUR

Paziņojuma vērtība
148 777.89 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641