Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
25/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
23/11/2023

Paziņojuma identifikators
04bffffd-8880-42c7-afeb-8214381c9edc
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
29/11/2023

Organizācijas nosaukums
SIA “ZAAO”
Organizācijas identifikators
44103015509
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Valmiera
Organizācijas pasta indekss
LV-4201
Organizācijas iela
Rīgas 32
Organizācijas interneta adrese
https://www.zaao.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1472
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas 32, Valmiera, zaao@zaao.lv, +37164281250
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
EKO laukuma pārbūve I kārta
Iepirkuma apraksts
EKO laukuma pārbūve I kārta
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45454000-4
CPV papildkods
45232000-2, 45000000-7, 45100000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
EKO laukuma pārbūve I kārta
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
29/11/2023
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rīgas 32, Valmiera, LV-4201, LV008, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Dzelzceļa iela 5, Valmiera, Valmieras novads. LV-4201

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641