Paziņojums par līgumu

Publicēts
18/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
16/02/2024

Paziņojuma identifikators
06fccbb7-ce5d-4233-a94d-9de749ca919c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
d678b570-341e-48f0-a976-35accea11f73
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
12/12/2023
Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Gaujas ielā 33A, Ādaži
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
16/02/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvajuma veidlapa

Organizācijas nosaukums
Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”
Organizācijas identifikators
90001691745
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Carnikava, Carnikavas pagasts
Organizācijas pasta indekss
LV-2163
Organizācijas iela
Stacijas iela 7
Organizācijas interneta adrese
https://komunalserviss.carnikava.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16552
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
PA “Carnikavas komunālserviss”, komunalserviss@carnikava.lv, +37167993705
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
PA “Carnikavas komunālserviss” 2024/3
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Gaujas ielā 33A, Ādaži
Iepirkuma apraksts
Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Gaujas ielā 33A, Ādaži
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9
CPV papildkods
77310000-6
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktos norādītie izslēgšanas apstākļi

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
400000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
26/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
26/02/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 19/02/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas A Telpu un teritorijas uzkopšanas pamatpakalpojumi (pamatuzkopšana) Maksimālais punktu skaits 85
Izmaksas B Periodiski veicamie speciālie darbi Maksimālais punktu skaits 10
Izmaksas C Telpu uzkopšanas papildus darbi darba dienas darba laikā Maksimālais punktu skaits 2
Izmaksas D Telpu uzkopšanas papildus darbi svētku dienā, brīvdienas dienas laikā Maksimālais punktu skaits 3
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma izpildes pilsēta
Ādaži
Līguma izpildes iela
Gaujas iela 33A
Līguma izpildes pasta indekss
LV-2164
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
36 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116012
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641