Paziņojums par līgumu

Publicēts
16/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/02/2024

Paziņojuma identifikators
083e0440-d477-4ae6-9ee9-9ad9909e5220
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
18840b9f-95a1-4cb2-a447-5a90aee23338
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
08/12/2023
Ķirurģisko un neirofizioloģijas diagnostikas iekārtu piegāde
Plānošana
14/12/2023
Ķirurģisko un neirofizioloģijas diagnostikas iekārtu piegāde
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
15/02/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras Tehniskās specifikācijas/ tehniskā – finanšu piedāvājuma iekļautajās prasībās.
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Grozītas Tehniskās specifikācijas/ tehniskā – finanšu piedāvājuma VI pozīcijas - Cerebrālās oksimetrijas iekārta - punktu prasības.

Organizācijas nosaukums
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Organizācijas identifikators
40003457109
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1002
Organizācijas iela
Pilsoņu iela 13
Organizācijas interneta adrese
https://www.stradini.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, D13 ieeja, 2. stāvs, Inese Cipruse, inese.cipruse@stradini.lv, +37167069264
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
PSKUS 2023/242-ERAF
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Ķirurģisko un neirofizioloģijas diagnostikas iekārtu piegāde
Iepirkuma apraksts
Ķirurģisko un neirofizioloģijas diagnostikas iekārtu piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
33000000-0
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai noteikts vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
Vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
6
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
295000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
13/03/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
13/03/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 06/03/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Paredzētu atkārtojumu apraksts
Atklātā konkursā vai kādā no tā pozīcijām netiek iesniegts piedāvājums, vai tiek izbeigta bez rezultāta, vai pārtraukta.
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Elektroenerģijas patēriņš (B) Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš (B) tiks vērtēts pēc sadalījuma, kas norādīts katras Atklāta konkursa pozīcijas Tehniskajā – finanšu piedāvājumā. Precīzs punktu skaits 5
Kvalitāte Papildus specifikācijas punkti (C) Iekārtas papildus specifikācijas punkti (C) tiks vērtēts pēc sadalījuma, kas norādīts Atklāta konkursa Tehniskās specifikācijas/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma 1. un 2. pozīcijā. Precīzs punktu skaits 15
Cena Finanšu piedāvājums (A) Finanšu piedāvājums katrā Atklāta kopnkursa pozīcijā. Precīzs punktu skaits 80
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
48 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116804
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641