Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/01/2024

Paziņojuma identifikators
09876dbc-50c1-48b8-ab45-a07a2a1e5519
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1bcc1eb9-2dbb-4081-ae55-4c6801c5c0cf
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA „Saulkrastu Komunālserviss”
Organizācijas identifikators
40103027944
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Saulkrasti
Organizācijas pasta indekss
LV-LV21
Organizācijas iela
Liepu ielā 3
Organizācijas interneta adrese
https://www.komunalserviss.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Oganizer/3235
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Raimonds Ritcels, jurists@komunalserviss.lv, +37122446458
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SKS 2023/06
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Iepirkuma apraksts
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepu ielā 3, Saulkrasti, LV-LV21, LV007, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Pircēja lēmums, kas nav saistīts ar pretendenta pieprasījumu pārskatīt lēmumu, tehnisku vai procesuālu kļūdu dēļ
Lēmuma datums
29/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi