Paziņojums par līgumu

Publicēts
14/05/2024

Paziņojuma identifikators
0a533d0c-56bc-428a-8bbd-5d50a29c47d7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
6ac38f5b-e023-4f6d-96db-d006da71ec00
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
09/05/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās un līguma projektā
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās un līguma projektā

Organizācijas nosaukums
Ropažu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000067986
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2130
Organizācijas iela
Institūta iela 1a
Organizācijas interneta adrese
https://www.ropazi.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16547
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa , kristaps.stamurs@ropazi.lv, +37129457720
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RNP 2024/29
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Saimniecības preču, remonta un celtniecības materiālu iegāde Ropažu novada pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Saimniecības preču, remonta un celtniecības materiālu iegāde Ropažu novada pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44100000-1
CPV papildkods
39224000-8, 19640000-4, 33700000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
140000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/05/2024 09:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/05/2024 13:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 20/05/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Paredzētu atkārtojumu apraksts
Līgums paredz iespēju pagarināt tā izpildes termiņu uz laiku līdz 12 mēnešiem
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Būvmateriāli Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: A= 20 x (Ax : Ay), kur A – pretendenta iegūtais punktu skaits; 20 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Ax – pretendenta piedāvātā atlaide; Ay – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 20
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Krāsas un gruntis Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: B= 15 x (Bx : By), kur B – pretendenta iegūtais punktu skaits; 15 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Bx – pretendenta piedāvātā atlaide; By – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 15
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Skrūves, naglas Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: C= 10 x (Cx : Cy), kur C – pretendenta iegūtais punktu skaits; 10 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Cx – pretendenta piedāvātā atlaide; Cy – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 10
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Elektroinstalācijas, spuldzes Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: D= 5 x (Dx : Dy), kur D – pretendenta iegūtais punktu skaits; 5 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Dx – pretendenta piedāvātā atlaide; Dy – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 5
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Apdares materiāli Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: E= 10 x (Ex : Ey), kur E – pretendenta iegūtais punktu skaits; 10 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Ex – pretendenta piedāvātā atlaide; Ey – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 10
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Santehnika (t.sk. kanalizācija) Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: F= 10 x (Fx : Fy), kur F – pretendenta iegūtais punktu skaits; 10 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Fx – pretendenta piedāvātā atlaide; Fy – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 10
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Preces dārzam Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: G= 5 x (Gx : Gy), kur G – pretendenta iegūtais punktu skaits; 5 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Gx – pretendenta piedāvātā atlaide; Gy – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 5
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Saimniecības un uzkopšanas preces Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: G= 20 x (Gx : Gy), kur G – pretendenta iegūtais punktu skaits; 20 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Gx – pretendenta piedāvātā atlaide; Gy – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 20
Izmaksas Piedāvātā atlaide % Darba cimdi Pretendents, kurš piedāvājis lielāko atlaides apjomu (%) tiek novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, pārējiem pretendentiem vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: I= 5 x (Ix : Iy), kur I – pretendenta iegūtais punktu skaits; 5 – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits N; Ix – pretendenta piedāvātā atlaide; Iy – vislielākā piedāvātā atlaide Precīzs punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, LV007, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122396
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641