Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
0c0fc73a-55ec-4da2-a6cc-9e5aa8cffc83
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
12c38c02-9ede-4095-a124-4e24b928ddff
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Organizācijas identifikators
41503002485
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5417
Organizācijas iela
Liepājas iela 21
Organizācijas interneta adrese
https://ddzksu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
305.kabinets, ingrida.nezberte@ddzksu.lv, +37165407290
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIA DDzKSU 2024/078M
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma apraksts
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" darbinieku veselības apdrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66512200-4

Iepirkuma daļas nosaukums
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" darbinieku veselības apdrošināšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Minimālās prasības un vērtēšanas kritēriji Saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

110
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
23/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
02/06/2025
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Pakalpojuma līgums
Līguma identifikators
SIA DDzKSU 2024/078M
Līguma noslēgšanas datums
03/06/2024
Beigu datums
02/06/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122643
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003049409 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
Piedāvājuma vērtība
41999 EUR

Paziņojuma vērtība
41 999.00 EUR