Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
04/12/2023

Paziņojuma identifikators
0c5489cf-38b0-437d-be94-1fafe8ed704e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
217413c6-1c56-4d8a-80ca-b3011b34b326
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Tukuma novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000050975
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Tukums
Organizācijas pasta indekss
LV-3101
Organizācijas iela
Talsu iela 4
Organizācijas interneta adrese
https://www.tukums.lv
Pircēja profila URL
http://www2.tukums.lv/?mn=33&f=cat&cid=100
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Kandavas un pagastu apvienība, valda.stova@tukums.lv, +37163107370
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
TNP 2023/16/KPA
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Lietota mikroautobusa (8+1 sēdvieta) iegāde Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Lietota mikroautobusa (8+1 sēdvieta) iegāde Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
34114400-3

Iepirkuma daļas nosaukums
Lietota mikroautobusa (8+1 sēdvieta) iegāde Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV003
Līguma izpildes pilsēta
Kandava
Līguma izpildes iela
Skolas iela
Līguma izpildes pasta indekss
LV-3120
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Visi piedāvājumi, dalības pieprasījumi vai projekti atsaukti vai atzīti par nepieņemamiem
Lēmuma datums
04/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi