Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
28/03/2024

Paziņojuma identifikators
0dc9efc2-b60a-42bb-be50-a15040a67a21
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1f596c60-72ea-45ff-9754-d1e414505598
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
Užavas iela 8, Ventspils, kom.parvalde@ventspils.lv, +37163624269
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2024/024U
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Aktuālās informācijas publicēšana vietējā laikrakstā un tā izplatīšana Ventspilī no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. martam
Iepirkuma apraksts
Aktuālās informācijas publicēšana vietējā laikrakstā un tā izplatīšana Ventspilī no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. martam
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79824000-6

Iepirkuma daļas nosaukums
Aktuālās informācijas publicēšana vietējā laikrakstā un tā izplatīšana Ventspilī no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. martam
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Tikai zemākās cenas vērtēšana Fiksēts skaitlis (kopā) 0
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
25/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Līgums
Līguma identifikators
VKP2024/024U-132S
Līguma noslēgšanas datums
28/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118624
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 41203000822 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventas Balss"
Piedāvājuma vērtība
24901 EUR

Paziņojuma vērtība
24901.00 EUR