Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
16/02/2024

Paziņojuma identifikators
0e722aba-a0ab-4f38-beee-7b66bf27b823
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
d26d8151-e73d-4add-8e2b-334c418bde16
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Organizācijas identifikators
90009117568
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5401
Organizācijas iela
Rīgas ielā 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.augsdaugavasnovads.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/24072
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, iepirkumi@augsdaugavasnovads.lv, +37165422214
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ANPCP 2024/13
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Vispārīgā vienošanās zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Vispārīgā vienošanās zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71355000-1
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Vispārīgā vienošanās zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības vajadzībām
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
04/03/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
04/03/2024 11:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena 3 (trīs) piedāvājumi ar zemāko cenu Vienošanās slēgšanas tiesības piešķir 3(trim) pretendentiem, kuri būs iesnieguši iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvā teritorija
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117312
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda