Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
11/04/2024

Paziņojuma identifikators
108cc47b-11f8-4177-be9d-cbe5258f0b44
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
6ae23dea-77d6-44dc-b39e-baced4e08b08
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļa, marija.tatarcika@rsu.lv, +37167062756
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2024/58/MI
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
RSU telpu daļas Mārupes ielā 17, Rīgā remonta darbi
Iepirkuma apraksts
RSU telpu daļas Mārupes ielā 17, Rīgā remonta darbi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
RSU telpu daļas Mārupes ielā 17, Rīgā remonta darbi
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
148760.33 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
29/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
29/04/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā cena EUR bez PVN Kopējā cena EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Mārupes iela 17 k-1 un k-2
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1002
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
3 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120952
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Cita informācija
Kopējais Darbu izpildes termiņš – 11 (vienpadsmit) nedēļas vai 77 (septiņdesmit septiņas) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, ievērojot noteiktos starptermiņus.