Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
28/03/2024

Paziņojuma identifikators
115bb401-4ac3-4994-8ecd-43036cf09f3b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1a511798-2e8d-4c4b-ad51-9e28abb67bd8
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”
Organizācijas identifikators
90001691745
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Carnikava, Carnikavas pagasts
Organizācijas pasta indekss
LV-2163
Organizācijas iela
Stacijas iela 7
Organizācijas interneta adrese
https://komunalserviss.carnikava.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16552
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
PA “Carnikavas komunālserviss”, komunalserviss@carnikava.lv, +37167993705
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
PA “Carnikavas komunālserviss” 2023/52
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Liepu alejas pārbūve posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā (atkārtots iepirkums)
Iepirkuma apraksts
Liepu alejas pārbūve posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā (atkārtots iepirkums)
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Liepu alejas pārbūve posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā (atkārtots iepirkums)
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Zemākā cena par visu apjomu (EUR bez PVN) Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma izpildes pilsēta
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
20/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 7
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 7
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 6
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 3
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 7
Darbības termiņš
28/07/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
214614.43 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
274749.22 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par Liepu alejas pārbūvi posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā
Līguma identifikators
02-20.1/24/44
Līguma noslēgšanas datums
28/03/2024
Beigu datums
28/07/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113835
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 44103022572 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻINIEKS 01"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
214614.43 EUR

Paziņojuma vērtība
214614.43 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641