Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
177c4384-2c0f-4f6b-95a4-0dd2a3f71718
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
38987712-3109-4cd6-a783-a9d5462aafe4
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ropažu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000067986
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2130
Organizācijas iela
Institūta iela 1a
Organizācijas interneta adrese
https://www.ropazi.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16547
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
22.kabinets, novada.dome@ropazi.lv, +37122431705
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RNP 2024/45
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Būvuzraudzība objektam “Ropažu pagasta ambulances ēkas pārbūve, Rīgas iela 4a, Ropažos”
Iepirkuma apraksts
Būvuzraudzība objektam “Ropažu pagasta ambulances ēkas pārbūve, Rīgas iela 4a, Ropažos”
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71520000-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Būvuzraudzība objektam “Ropažu pagasta ambulances ēkas pārbūve, Rīgas iela 4a, Ropažos”
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/06/2024 09:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/06/2024 13:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu EUR bez PVN Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu EUR bez PVN Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, LV007, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Rīgas iela 4a, Ropažos
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
11 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/125528
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda