Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
19969a8d-6d19-4532-9b01-907a2c253b21
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
bed57690-9c92-4316-b443-0ed721a09a91
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Lauku atbalsta dienests
Organizācijas identifikators
90000794228
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1981
Organizācijas iela
Republikas laukums 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.lad.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/272
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Republikas laukumā 2, Rīga, 2.stāvā, pasts@lad.gov.lv, +37127301523
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LAD 2024/5
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Bezpilota lidaparātu piegāde
Iepirkuma apraksts
Bezpilota lidaparātu piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
34711200-6

Iepirkuma daļas nosaukums
Bezpilota lidaparātu piegāde
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākā cena Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
ES fonda nosaukums
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
19/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 6
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 4
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par bezpilota lidaparātu piegādi
Līguma identifikators
Nr. LAD 10.2.1-19/24/L20
Līguma noslēgšanas datums
27/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118071
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203118239 SIA "RAW"
Piedāvājuma vērtība
5049.99 EUR

Paziņojuma vērtība
5049.99 EUR