Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
07/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
06/12/2023

Paziņojuma identifikators
1aeb3116-37a9-47cc-9942-5f0da772dbe5
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
70ac6eb4-875d-40fe-8446-f6414747c452
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Organizācijas identifikators
40003457109
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1002
Organizācijas iela
Pilsoņu iela 13
Organizācijas interneta adrese
https://www.stradini.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, D13 ieeja, 2. stāvs, Inese Cipruse, inese.cipruse@stradini.lv, +37167069264
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
PSKUS 2023/92
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Palīgiekārtu piegāde
Iepirkuma apraksts
Palīgiekārtu piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
33100000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Palīgiekārtu piegāde
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros iegādāties preces, kas ir uzskatāmas par palīgiekārtām un kuras nav norādītas Līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt Atklāta konkursa laikā, vai kuras ir nepieciešamas ļoti specifiska ārstniecības procesa nodrošināšanai. Maksimālais šādu preču apjoms nevar pārsniegt 10 % no VV kopējās summas visiem VV dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Papildus specifikācijas punkti Papildus specifikācijas punkti tiek vērtēti pēc sadalījuma, kas norādīts Atklāta konkursa Tehniskās specifikācijas/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma konkrētajā atbilstošajā pozīcijā, jo piešķiramo punktu skaitliskā vērtība atšķiras, šeit norādot vidējo. Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Elektroenerģijas patēriņš Elektroenerģijas patēriņš tiek vērtēts pēc sadalījuma, kas norādīts katras konkrētās Atklāta konkursa pozīcijas Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā. Precīzs punktu skaits 5
Cena Cena Piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu (EUR) bez PVN katrā Atklāta konkursa pozīcijā tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu, kas norādīts Tehniskās specifikācijas/ Tehniskās finanšu piedāvājuma konkrētajā pozīcijā, jo piešķiramo punktu skaitliskā vērtība atšķiras, šeit norādot vidējo. Precīzs punktu skaits 85
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
13/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 17
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 17
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 14
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 3
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 9
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 17
Darbības termiņš
22/11/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
10866 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
394025.42 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Palīgiekārtu piegāde
Līguma identifikators
SKUS 753/23-VV
Līguma noslēgšanas datums
23/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/105373
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
926261.91 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
926261.91 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103599415 SIA "A. Medical"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003373297 SIA "AB Medical Group Riga"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003277955 SIA ’’B. Braun Medical’’
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103326392 SIA "BioAvots"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003634216 SIA “KJ Serviss”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003336771 SIA "Medeksperts"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103295181 SIA “Mediq Latvija”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003348336 SIA “NMS ELPA”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103042784 SIA “PEAN”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003471371 SIA "Prolux"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003259951 SIA “R.A.L.”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003307111 SIA "Sarstedt"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003308634 SIA "TRADINTEK"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003547099 SIA "Arbor Medical Korporācija"
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
926261.91 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
926261.91 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, bet tas sastāv no 34 (trīsdesmit četrām) pozīcijām. Vienošanās tiesības katrā Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiks piešķirtas 1 (vienam) pretendentam.