Paziņojums par līgumu

Publicēts
12/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
11/03/2024

Paziņojuma identifikators
1af1134e-1f03-4156-a197-ede7df3660b7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
51000cbf-2bf4-425d-8e56-fdc0bf034720
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
19/02/2024
PROJEKTĒ UN BŪVĒ VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IETVAROS VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" VAJADZĪBĀM
Plānošana
19/02/2024
PROJEKTĒ UN BŪVĒ VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IETVAROS VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" VAJADZĪBĀM
Plānošana

Organizācijas nosaukums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Organizācijas identifikators
40003457128
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1004
Organizācijas iela
Vienības gatve 45
Organizācijas interneta adrese
https://www.bkus.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/420
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA", Harijs.Eglitis@bkus.lv, +37128326042
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BKUS 2024/23
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
PROJEKTĒ UN BŪVĒ VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IETVAROS VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" VAJADZĪBĀM
Iepirkuma apraksts
PROJEKTĒ UN BŪVĒ VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IETVAROS VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" VAJADZĪBĀM
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45210000-2
CPV papildkods
71220000-6, 71320000-7, 45262640-9, 71248000-8, 45300000-0, 45200000-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai noteikts vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
Vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
10
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
30000000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
17/04/2024 08:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
17/04/2024 12:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 10/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena A1 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

5
Cena A2 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Cena A3 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

15
Kvalitāte B1 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

5
Kvalitāte B2 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

5
Kvalitāte B3 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

5
Kvalitāte B4 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

3
Kvalitāte B5 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

2
Kvalitāte C1 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

7
Kvalitāte C2 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

5
Kvalitāte C3 Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

3
Kvalitāte D Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

15
Kvalitāte E Saskaņā ar nolikumu. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
48 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118959
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641