Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
26/01/2024

Paziņojuma identifikators
1cc736fa-0855-431a-98fc-38584841e11b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
3c3b2f1b-a112-4e06-80db-be7dc4c1fe12
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Aleksandrs Antiņš; Andis Tīrums, konkursi@bank.lv, +37167022326
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/3
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par banknošu autentifikācijas un skaitīšanas iekārtu piegādi
Iepirkuma apraksts
Par banknošu autentifikācijas un skaitīšanas iekārtu piegādi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
30132200-5

Iepirkuma daļas nosaukums
Par banknošu autentifikācijas un skaitīšanas iekārtu piegādi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Izmaksu kritērijs Saskaņā ar nolikuma 7.6.3. punktā noteikto Precīza procentuālā attiecība 85
Kvalitāte Garantijas laika kritērijs Saskaņā ar nolikuma 7.6.3. punktā noteikto Precīza procentuālā attiecība 10
Kvalitāte Ilgtspējas kritērijs Saskaņā ar nolikuma 7.6.3. punktā noteikto Precīza procentuālā attiecība 4
Kvalitāte Iepakojuma materiāla kritērijs Saskaņā ar nolikuma 7.6.3. punktā noteikto Precīza procentuālā attiecība 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas Rīgas filiāle, Bezdelīgu ielā 3
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
24/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Nepieciešams veikt tehniskus precizējumus nolikumā. Ņemot vērā minēto, komisija nolemj pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 131 daļā noteikto, ka pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.