Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
1f804c72-4ed7-461c-90bb-83b02a44400c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
f0130a6b-f66a-4dc2-baf4-d2f03b7adb0b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Organizācijas identifikators
90000069065
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1395
Organizācijas iela
K.Valdemāra iela 3
Organizācijas interneta adrese
http://www.mfa.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/316
Pircēja juridiskais tips
Ministrija
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Publiskā iepirkuma nodaļa, iepirkumi@mfa.gov.lv, +37167016167
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ĀM 2024/103
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Vispārīgā vienošanās par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu
Iepirkuma apraksts
Vispārīgā vienošanās par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66515200-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Vispārīgā vienošanās par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas K1 Pašrisks K1 Pašrisks pirmajam apdrošināšanas periodam (no 4.formas 6.punkta), EUR bez PVN. Precīzs punktu skaits 20
Cena K2 Piedāvātā līgumcena K2 Piedāvātā līgumcena pirmajam apdrošināšanas periodam (no 5.formas 60.punkta K šūnas), EUR bez PVN. Precīzs punktu skaits 80
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Pasūtītāja adreses Rīgā, Latvijā un valstīs, kurās atrodas Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
04/06/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
15/07/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
37474.33 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
37474.33 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Vispārīgā vienošanās par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu
Līguma identifikators
ĀM 2024/103/VV
Līguma noslēgšanas datums
10/06/2024
Beigu datums
15/07/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118529
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
142999 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
142999 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103840140 AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
142 999.00 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
142 999.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Papildu informācija
Laukā "Piedāvājuma vērtība" ir norādīta piedāvājuma vērtējamā cena (piedāvātā līgumcena pirmajam apdrošināšanas periodam).