Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
04/03/2024

Paziņojuma identifikators
20098467-0519-41d5-8b60-6bdfc44cfe6f
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
42580691-cb79-4ec8-93ec-8ad6826ca246
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Organizācijas identifikators
41503002485
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5417
Organizācijas iela
Liepājas iela 21
Organizācijas interneta adrese
https://ddzksu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
304.kabinets, ingrida.nezberte@ddzksu.lv, +37165407290
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIA DDzKSU 2024/002M
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma apraksts
Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
50411100-0
CPV papildkods
50433000-9

Iepirkuma daļas nosaukums
Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena saskaņā ar Nolikumu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
02/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Pakalpojuma līgums
Līguma identifikators
SIA DDzKSU 2024/002M
Līguma noslēgšanas datums
23/02/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115242
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003438184 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERMES"
Piedāvājuma vērtība
40000 EUR

Paziņojuma vērtība
40000.00 EUR