Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
10/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
08/02/2024

Paziņojuma identifikators
222eb309-7a53-4955-b0bb-2ee2700c1fe0
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
d2589235-aa7c-4765-ada7-5621a5de833b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RBR 2019/7

Iepirkuma nosaukums
Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijai Latvijas Ziemeļu un Dienvidu posmiem
Iepirkuma apraksts
Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijai Latvijas Ziemeļu un Dienvidu posmiem

Līguma nosaukums
Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijai Latvijas Ziemeļu un Dienvidu posmiem
Līguma identifikators
2
Līguma noslēgšanas datums
30/03/2020
Līguma darbības termiņš
30/03/2025
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Spānija 48283964 IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
6903802.5 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Izmaiņu pieprasījums radās objekta izpētes darbu papildu apjoma un palielinātu būvju projektēšanas darbu rezultātā. Projekta izstrādes gaitā, saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem nosacījumiem no ietekmētajām pusēm, kas prasa jaunas un plašākas būves, ir palielinājusies kopējā projektējamo būvju platība. Attiecīgi palielinājās arī nepieciešamo izmeklēšanas punktu skaits. Papildus – sākotnējie ģeoloģiskie pētījumi VE fāzei atklāja, ka reljefa reālie raksturlielumi būtiski atšķiras no sākotnēji paredzētā un rada MD fāzē veicamo urbumu garuma palielināšanos.
Veikto grozījumu iemesls
Objekta izpētes darbu un palielināto būvju projektēšanas darbu papildu apjoms – 1 269 282,86 EUR (viens miljons divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un astoņdesmit seši centi) un 8 (astoņi) mēnešu termiņa pagarinājums visiem DP3 nodevumiem. Grozījumi ir veikti saskaņā ar PPL 61. panta 3. daļas 3. apakšpunktu.