Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
22c178e0-f641-4fe5-b48f-68530cf5c0b7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
a062c41c-9e99-4ad3-9394-f6704a07d1f1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
AS "Latvijas valsts meži"
Organizācijas identifikators
40003466281
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1004
Organizācijas iela
Vaiņodes iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.lvm.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/349
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Jānis Krūms, j.krums@lvm.lv, +37125749665
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
AS LVM MS MK 2024/124_B
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Ragakāpas dabas takas pārbūve
Iepirkuma apraksts
Ragakāpas dabas takas pārbūve
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45236290-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Ragakāpas dabas takas pārbūve
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
01/07/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
01/07/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu Viszemākā kopējā cena (EUR, neieskaitot PVN), tajā skaitā, Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām objekta izmaksām (EUR, neieskaitot PVN)
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Jūrmalā, īpašumā “Buļļuciems 1301” (kad. Nr.: 1300 002 1301, kad. apz. 1300 002 1301) Pasūtītāja Zemgales reģiona Klīves iecirkņa 609. kvartāla apgabalā 302. kvartālā
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Sākuma datums - beigu datums
01/08/2024 - 20/01/2025
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122163
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda