Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
09/02/2024

Paziņojuma identifikators
265b8cfe-a91c-41ad-9d05-a4ac7efc4b31
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
42ae2009-1aa9-4c3e-ab21-af1e37a6d830
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA „Saulkrastu Komunālserviss”
Organizācijas identifikators
40103027944
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Saulkrasti
Organizācijas pasta indekss
LV-LV21
Organizācijas iela
Liepu ielā 3
Organizācijas interneta adrese
https://www.komunalserviss.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Oganizer/3235
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Jurists, jurists@komunalserviss.lv, +37126526513
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SKS 2023/09
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Iepirkuma apraksts
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākā cena Precīza procentuālā attiecība 90
Kvalitāte Elektroenerģijas patēriņš Elektroenerģijas patēriņš Precīza procentuālā attiecība 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepu ielā 3, Saulkrasti, LV-LV21, LV007, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
11/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par apgaismojuma iekārtu un materiālu iegādi
Līguma identifikators
SKS 2023/09
Līguma noslēgšanas datums
22/01/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113146
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203336490 SIA “ADDO Energy”
Piedāvājuma vērtība
16293.58 EUR

Paziņojuma vērtība
16293.58 EUR