Paziņojums par līgumu

Publicēts
24/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
22/03/2024

Paziņojuma identifikators
2701d6d6-f725-47af-a61a-8642188d3da7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
e4901b32-dcf1-4a2f-9636-0e8f982ef463
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
07/01/2024
Vārtu un ar tiem saistīto elektrisko un mehānisko iekārtu remonts, atjaunošana, nomaiņa ieslodzījuma vietās
Plānošana
04/03/2024
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem "Atklātā konkursā "Vārtu un ar tiem saistīto elektrisko un mehānisko iekārtu remonts/atjaunošana/nomaiņa ieslodzījuma vietās""
Plānošana

Organizācijas nosaukums
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Organizācijas identifikators
90000027165
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1009
Organizācijas iela
Stabu ielā 89
Organizācijas interneta adrese
http://www.ievp.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu un līgumu daļa, pasts@ievp.gov.lv, +37167290280
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeVP 2024/19
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Vārtu un ar tiem saistīto elektrisko un mehānisko iekārtu remonts, atjaunošana un nomaiņa ieslodzījuma vietās
Iepirkuma apraksts
Vārtu un ar tiem saistīto elektrisko un mehānisko iekārtu remonts, atjaunošana un nomaiņa ieslodzījuma vietās
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45421148-3
CPV papildkods
45111100-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
150000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
26/04/2024 07:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
26/04/2024 11:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 19/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
5
Pārjaunojumu apraksts
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā līgumcena A Piedāvātā kopējā līgumcena Precīzs punktu skaits 95
Kvalitāte Darbu garantijas termiņš B Darbu garantijas termiņš (kalendārajos mēnešos) Precīzs punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Stabu ielā 89, Rīga, LV-1009, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Atbilstoši Nolikuma 1.5.2. punktam
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Sākuma datums - beigu datums
22/03/2024 - 27/12/2024
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju/Tehnisko uzdevumu un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120016
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641