Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
04/06/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
03/06/2024

Paziņojuma identifikators
29c5b3bd-54f7-40f3-9a17-ed7e4f76038c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
dfe51247-d758-4e95-9317-0a260b8587cf
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
20/02/2024
Būvdarbu veikšana apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Ķekavas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000048491
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Ķekava, Ķekavas novads
Organizācijas pasta indekss
LV-2123
Organizācijas iela
Gaismas iela 19 k-9-1
Organizācijas interneta adrese
http://www.kekava.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, iepirkumi@kekava.lv, +3718488
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ĶNP 2024/8
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
20/02/2024
Būvdarbu veikšana apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Būvdarbu veikšana apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai
Iepirkuma apraksts
Būvdarbu veikšana apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
45233000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Būvdarbu veikšana apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Sertificēta speciālista pieredze Atbilstoši Nolikuma 5.2. punkta tabulas K2 kritērijam Precīza procentuālā attiecība 10
Cena Kopējā līgumcena bez PVN Atbilstoši Nolikuma 5.2. punkta tabulas K1 kritērijam Precīza procentuālā attiecība 90
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma izpildes pilsēta
Ķekavas novads
Līguma izpildes iela
Autoceļš A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai
Līguma izpildes pasta indekss
LV-2111
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Atveseļošana un noturība (AF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
23/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 11
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 11
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 9
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 11
Darbības termiņš
17/05/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
318339.46 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
444873.69 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Ielu apgaismojums un satiksmes signāli
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par būvdarbiem objektā “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, no Pļavniekkalna ielas līdz Naudītes ielai”
Līguma identifikators
1-17.1/24/236
Līguma noslēgšanas datums
17/05/2024
Beigu datums
17/05/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117596
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103151330 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
42188.14 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Apgaismojums (Ārējā) (ELT)
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
318339.46 EUR

Paziņojuma vērtība
318 339.46 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641