Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
07/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
05/04/2024

Paziņojuma identifikators
2a8b099b-ce7f-415c-b60e-1b707bfda3da
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
12/04/2024

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar elektroenerģiju saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
Mārtiņš Strods, Martins.Strods@latvenergo.lv, +37167728246
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Attālināti vadāmu vidsprieguma slēdžu un gaisvadu līniju jaudas slēdžu iegāde / Purchase of medium voltage remote controlled load break switches and overhead line reclosers
Iepirkuma apraksts
Attālināti vadāmu vidsprieguma slēdžu un gaisvadu līniju jaudas slēdžu iegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31000000-6
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Attālināti vadāmu vidsprieguma slēdžu un gaisvadu līniju jaudas slēdžu iegāde / Purchase of medium voltage remote controlled load break switches and overhead line reclosers
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
12/04/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīgā
Līguma izpildes iela
Stigu ielā 8
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1021

Piekļuve dokumentiem
Cita informācija
Organizācijas interneta adrese https://sadalestikls.lv/ Pircēja profila URL https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641