Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
2b12107a-9794-49ab-9a08-fec1aa036f66
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
8142fef8-42d1-4a7c-9987-f4fb8cdd919d
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Jēkabpils novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000024205
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jēkabpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5201
Organizācijas iela
Brīvības iela 120
Organizācijas interneta adrese
http://www.jekabpils.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16596
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, iepirkumi@jekabpils.lv, +37128302544
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
JNP 2024/43
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Ūdens sagatavošanas iekārtu tehnisko apkopju veikšana un remonts Jēkabpils novadā
Iepirkuma apraksts
Ūdens sagatavošanas iekārtu tehnisko apkopju veikšana un remonts Jēkabpils novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
50000000-5
CPV papildkods
50531000-6
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Ūdens sagatavošanas iekārtu tehnisko apkopju veikšana un remonts Jēkabpils novadā
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/06/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/06/2024 10:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, LV009, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/125510
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda