Paziņojums par līguma izpildi

Publicēts
08/02/2024

Paziņojuma identifikators
2c493576-f468-4cea-a8f0-d80348172284
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma izpildi
Veidlapas tips
Izpilde
Procedūras identifikators
d016df65-1329-404e-807a-4860d7f1bda8
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2023/021U

Iepirkuma nosaukums
Laivu bāzes „Būšnieki” uzturēšana un apkalpošana 2023.gadā, Ventspilī
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79993000-1

Līguma nosaukums
Iepirkums
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
08/03/2023
Vai līgums tiek izbeigts?
Līguma faktiskās izpildes datums
15/09/2023
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Faktiska līgumcena
12000.15 EUR
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 41203034960 SIA "Spradzeļi"