Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
14/03/2024

Paziņojuma identifikators
2c4b487e-403a-4ee6-a982-c9b8ed9e4957
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
d380eba8-f01f-4df0-8af4-00c9349dd1d0
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Saulkrastu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000068680
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Saulkrasti, Rīgas raj.
Organizācijas pasta indekss
LV-2160
Organizācijas iela
Raiņa iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.saulkrasti.lv
Pircēja profila URL
http://saulkrasti.lv/pasvaldiba/
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Saulkrastu novada pašvaldība, pasts@saulkrasti.lv, +37126587297
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
2024/10
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un izbūve
Iepirkuma apraksts
Objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un izbūve
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un izbūve
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
59000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
03/04/2024 12:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
03/04/2024 12:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākā cena Precīza procentuālā attiecība 90
Kvalitāte Būvprojekta vadītāja kvalifikācija Būvprojekta vadītāja kvalifikācija Precīza procentuālā attiecība 5
Kvalitāte Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija Precīza procentuālā attiecība 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Saulkrasti
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
7 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/119444
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda