Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
17/11/2023

Paziņojuma identifikators
2c4f41a3-869c-472d-9ebd-8e4408da08e9
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
98e61cc2-83f9-4d4a-85f1-bcd140307b04
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari
Organizācijas identifikators
40003273900
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Jūrmala
Organizācijas pasta indeks
LV-2008
Organizācijas iela
Asaru prospekts 61
Organizācijas interneta adrese
https://www.nrcvaivari.lv/
Pircēja profila URL
http://www.nrcvaivari.lv
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Galvenā korpusa 7.stāva 701.kabinets, info@nrc.lv, +37167766124
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VSIA "NRC "Vaivari"" 2023/45
Dinamiskās iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Vertikalizācijas gultu iegāde
Iepirkuma apraksts
Vertikalizācijas gultu iegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
33100000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Vertikalizācijas gultas
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Pretendenta piedāvātā iekārtas cena Pretendenta piedāvātā iekārtas cena Maksimālais punktu skaits 90
Kvalitāte Pretendenta noteiktais garantijas periods Pretendenta noteiktais garantijas periods Maksimālais punktu skaits 5
Kvalitāte Elektroenerģijas patēriņš Elektroenerģijas patēriņš Maksimālais punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
18/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
01/11/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
13473 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
13473 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Iegādes līgums
Līguma identifikators
1-11/23/143
Līguma noslēgšanas datums
02/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/105541
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003348336 SIA “NMS ELPA”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
13473 EUR

Paziņojuma vērtība
13473 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indeks
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558