Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
17/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
16/11/2023

Paziņojuma identifikators
2da3911d-d1f2-4d25-a284-ea145d488546
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
f2c73320-4c1e-464b-b1f9-f885a2c203f1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Organizācijas identifikators
90000329402
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiski adminstratīvā daļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Liepāja
Organizācijas pasta indekss
LV-3401
Organizācijas iela
Feniksa iela 4
Organizācijas interneta adrese
https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciāliste , kristine.alpena@lsez.lv, +37126106614
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LSEZ 2023/6/K
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Par tiesībām veikt būvdarbus Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārta (“N” un “F” ielu posmi)
Iepirkuma apraksts
Būvdarbi Liepājas industriālā parka teritorijā “N” un “F” ielu posmos atbilstoši SIA “BM-projekts" izstrādātajam būvprojektam “Ielu infrastruktūras izbūve bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā 2.kārta ("N" ielas posms, "F" ielas posms, “C” ielas posms)” - 2.1.kārta (“N” un “F” ielu posmi) un atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” izstrādātajam būvprojektam “SAT izbūve bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā 2.kārta ("N" ielas posms, "F" ielas posms, “C” ielas posms)”, 2.1.kārta (“N” un “F” ielu posmi) (nolikuma 10.pielikums), turpmāk tekstā – Projekta tehniskā dokumentācija.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233120-6
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par tiesībām veikt būvdarbus Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārta (“N” un “F” ielu posmi)
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Kurzeme
Līguma izpildes pilsēta
Liepāja
Līguma izpildes iela
Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārta “N” un “F” ielu posmi
Līguma izpildes pasta indekss
LV3400
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Atveseļošana un noturība (AF)
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
19/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919