Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
2e0b7a70-86cd-45f6-97a6-699cf899b95e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
789f4976-88a4-4597-8e6a-d3d909a6d4ae
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Kurzemes plānošanas reģions
Organizācijas identifikators
90002183562
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1048
Organizācijas iela
Valguma iela 4A
Organizācijas interneta adrese
https://www.kurzemesregions.lv/lv/sakums/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/673
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048, pasts@kurzemesregions.lv, +37167331492
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
KPR 2024/ 5
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Esošās atpūtas vietas pie Būšnieku ezera pieejamības pilnveidošana
Iepirkuma apraksts
Esošās atpūtas vietas pie Būšnieku ezera pieejamības pilnveidošana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
71500000-3

Iepirkuma daļas nosaukums
Esošās atpūtas vietas pie Būšnieku ezera pieejamības pilnveidošana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā būvdarbu cena nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā kopējo viszemāko cenu EUR bez PVN Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Užavas iela 8, Ventspils, LV – 3601
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
ES fonda nosaukums
Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021-2027.
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
21/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
07/01/2025
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 8-5/EE-LV00043/4 par atpūtas vietas pie Būšnieku ezera pieejamības pilnveidošanu
Līguma identifikators
Nr. 8-5/EE-LV00043/4
Līguma noslēgšanas datums
10/06/2024
Beigu datums
07/01/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121897
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 41203038341 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARBELLA RN Group"
Piedāvājuma vērtība
55695.26 EUR

Paziņojuma vērtība
55 695.26 EUR

Projekta pasūtītājs ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr. 90000088935, juridiskā adrese Užavas iela 8, Ventspils, LV – 3601, Maksātājs - Kurzemes plānošanas reģions.