Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
06/11/2023

Paziņojuma identifikators
2f13c686-9abb-4ed5-9000-aceeac576f26
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
cb8341bd-5700-468c-a65a-7ef4765e2156
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Andrejs Semjonovs, konkursi@bank.lv, +37167022426
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2023/69
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Par nekustamo komercīpašumu tirgus datu nodrošināšanu
Iepirkuma apraksts
Nekustamo komercīpašumu tirgus datu pārskata (turpmāk – datu pārskats) un ar to saistītā nekustamo komercīpašumu tirgus norišu un tendenču analītiskā pārskata (turpmāk – analītiskais pārskats) sagatavošana un iesniegšana saskaņā ar iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79313000-1
CPV papildkods
79330000-6
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par nekustamo komercīpašumu tirgus datu nodrošināšanu
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22/11/2023 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
22/11/2023 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā summa kopā, EUR bez PVN Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 64
Kvalitāte Papildu komercīpašumu tirgus rādītāji Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 36
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Nav noteikts
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Attālināti
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
60 mēneši
Līguma termiņa pamatojums
Iepirkuma līguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111715
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda