Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
06/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
05/12/2023

Paziņojuma identifikators
2f2570be-42e5-4ad5-8b2d-bad9a026ee82
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
fb85fdf6-ab58-468d-a0dd-1b067dd3b5c1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ludzas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000017453
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Ludza, Ludzas novads
Organizācijas pasta indekss
LV-5701
Organizācijas iela
Raiņa iela 16
Organizācijas interneta adrese
http://www.ludzasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1369
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
LNP, irina.alosina@ludzasnovads.lv, +37165707400
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LNP 2023/52
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Saimniecības preču un citu līdzekļu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm (citi specializēti līdzekļi peldbaseinam)
Iepirkuma apraksts
Saimniecības preču un citu līdzekļu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm (citi specializēti līdzekļi peldbaseinam)
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
24900000-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Saimniecības preču un citu līdzekļu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm (citi specializēti līdzekļi peldbaseinam)
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Kopējā piedāvātā cena (EUR bez PVN) Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Preces piegādes laiks no pasūtījuma saņemšanas brīža Preces piegādes laiks no pasūtījuma saņemšanas brīža (saskaņā ar Nolikuma 2.6. apakšpunktu maksimālais preces piegādes termiņš 7 darba dienas dienas) Precīzs punktu skaits 30
Kvalitāte Minimālā summa, par kādu tiks piegādāta prece vienai pašvaldības iestādei (EUR bez PVN) Minimālā summa, par kādu tiks piegādāta prece vienai pašvaldības iestādei (EUR bez PVN) Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Latgale
Līguma izpildes pilsēta
Ludzas pilsēta
Līguma izpildes iela
P. Miglinīka 27B
Līguma izpildes pasta indekss
LV-5701
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
08/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
21/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
8432.5 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
13632 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par saimniecības preču un citu līdzekļu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm (citi specializēti līdzekļi peldbaseinam)
Līguma identifikators
LNP/3.4.5/2023/134
Līguma noslēgšanas datums
22/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106398
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 41503074712 SIA "LatB Montāža"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
13632 EUR

Paziņojuma vērtība
13632 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558