Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
30c4ed7d-341c-4d7c-8b2c-5671b99cb7f2
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
9f6f8fc5-e74b-41c2-8751-6123a5389094
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Līga Lakuča, konkursi@bank.lv, +37167022449
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2023/57
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu
Iepirkuma apraksts
Latvijas Bankas darbības specifikai (ekonomika, finanses, statistika, tiesības, sabiedriskās attiecības u.c.) atbilstošu tekstu rakstiskā tulkošana un šo tulkojumu rediģēšana un korektūra (turpmāk – darbs) saskaņā ar iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un vispārīgās vienošanās projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79530000-8

Iepirkuma daļas nosaukums
Par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Vienas standartlapas tulkošanas cena Saskaņā ar nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 30
Kvalitāte Piedāvātā speciālista izglītība Saskaņā ar nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Piedāvātā speciālista pieredze Saskaņā ar nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Uzdevums: tulkojums abos valodu virzienos Saskaņā ar nolikuma 7.7. punktu Precīzs punktu skaits 50
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LVZZZ
Līguma izpildes iela
Attālināti
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
30/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu
Līguma identifikators
LB/2023/57
Līguma noslēgšanas datums
12/02/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112469
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103941467 SIA "Amado Translations"
Piedāvājuma vērtība
10000 EUR
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003229349 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA"
Piedāvājuma vērtība
10000 EUR
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003626172 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrivanek Baltic"
Piedāvājuma vērtība
10000 EUR

Paziņojuma vērtība
30000.00 EUR

Iepirkuma rezultātā noslēgta vispārīgā vienošanās. Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot veikt darba izpildi 2 (divus) gadus no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros izpildīto darbu summa bez pievienotās vērtības nodokļa sasniedz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši) euro, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais.