Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
10/07/2024

Paziņojuma identifikators
31ecb459-84bb-44a8-b2d9-0dbe91b886c2
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
765612e9-d075-4762-9ff8-e9b802acb569
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000077325
Organizācijas daļas nosaukums
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5400
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra 1
Organizācijas interneta adrese
http://www.daugavpils.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21573
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Centralizēto iepirkumu nodaļa, kristine.sede@daugavpils.lv, +37165404201
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
DVP 2024/77
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
ĒDIENA PIEGĀDES PAKALPOJUMA SNIEGŠANA IESTĀDES "SOCIĀLAIS DIENESTS" DAUGAVPILS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA KLIENTIEM
Iepirkuma apraksts
ĒDIENA PIEGĀDES PAKALPOJUMA SNIEGŠANA IESTĀDES "SOCIĀLAIS DIENESTS" DAUGAVPILS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA KLIENTIEM
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
55520000-1
CPV papildkods
55322000-3, 55521200-0
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās

Iepirkuma daļas nosaukums
ĒDIENA PIEGĀDES PAKALPOJUMA SNIEGŠANA IESTĀDES "SOCIĀLAIS DIENESTS" DAUGAVPILS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA KLIENTIEM
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
44628.09 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
06/08/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
06/08/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 02/08/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Vidējā ēdināšanas cena kopā dienā EUR bez PVN pamatēdienkartei Nolikuma 54., 55.p. Precīzs punktu skaits 20
Cena Vidējā ēdināšanas cena kopā dienā EUR bez PVN diētiskajai ēdienkartei nolikuma 54.,55.p. Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Pamatēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām nolikuma 54.,55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Diētiskajā ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst BL prasībām Nolikuma 54.,55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Pamatēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām nolikuma 54., 55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Diētiskajā ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst NPKS prasībām Nolikuma 54., 55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Pamatēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām Nolikuma 54., 55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Diētiskajā ēdienkartē izmantojamo produktu īpatsvars, kuri atbilst LPIA prasībām nolikuma 54., 55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Pamatēdienkartē izmantoto sezonālo dārzeņu īpatsvars Nolikuma 54.,55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Kvalitāte Diētiskajā ēdienkartē izmantoto sezonālo dārzeņu īpatsvars Nolikuma 54., 55.p. Precīzs punktu skaits 7.5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Daugavpils valstpilsētas pašvaldības administratīvā teritorija
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
2 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/127503
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641