Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
04/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
34e85464-a84f-49be-9355-923fef12027b
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
18/04/2024

Organizācijas nosaukums
SIA "Rīgas ūdens"
Organizācijas identifikators
40103023035
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1495
Organizācijas iela
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.rigasudens.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar ūdensapgādi saistīta darbība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Zane Zaķe, Zane.Zake@rigasudens.lv, +37167032879
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektora Dzelzavas ielā, Rīgā, atjaunošana ar oderēšanas metodi
Iepirkuma apraksts
Centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektora Dzelzavas ielā, Rīgā, atjaunošana ar oderēšanas metodi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45231300-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektora Dzelzavas ielā, Rīgā, atjaunošana ar oderēšanas metodi
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
18/04/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, LV006, Latvija

Piekļuve dokumentiem
Adrese, kurā pieejami dokumenti
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/119479
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/119479
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641