Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/11/2023

Paziņojuma identifikators
39088c46-ca7c-48be-9f90-16788355c903
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
56d0e232-050c-43db-939d-a7e5e7e83d38
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Tehniskā universitāte
Organizācijas identifikators
90000068977
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1048
Organizācijas iela
Ķīpsalas Iela 6A
Organizācijas interneta adrese
https://www.rtu.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/819
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, ilona.heinrihsone@rtu.lv, +37129149070
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU 2023/52
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
ABB robota-manipulatora komplekta iegāde
Iepirkuma apraksts
ABB robota-manipulatora komplekta iegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
42997300-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopejā cena Kopējā cena tiks vērtēta pēc šādas metodes: viszemākajai piedāvātajai cenai tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko. C1 = (CL1 / CP1)*90, kur C1 - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits; CL1 - lētākā piedāvājuma cena; CP1 - vērtējamā piedāvājuma cena. Maksimālais punktu skaits 90
Izmaksas Elektroenerģijas patēriņš Elektroenerģijas patēriņš tiks vērtēts pēc šādas metodes: viszemākajai ABB robota-manipulatora komplekta nominālajai patērētās elektroenerģijas jaudai vatos (W) tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret zemāko kumulatīvo nominālo jaudu. C2 = (CZ2 / CP2)*10, kur C2 - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits; CZ2 - viszemākā ABB robota-manipulatora komplekta nominālā elektroenerģijas jauda vatos (W); CP2 - vērtējamā piedāvājuma ABB robota-manipulatora komplekta nominālā elektroenerģijas jauda vatos (W) Maksimālais punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Ķīpsalas Iela 6A, Rīga, LV-1048, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Zunda krastmala 10, 225. kabinets, Rīga.
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
08/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
22/01/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
37015 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
37015 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Cita
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
ABB robota-manipulatora komplekta iegāde
Līguma identifikators
01J02-1-e/239
Līguma noslēgšanas datums
22/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104441
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003073237 SIA “ABB”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
32764.58 EUR

Paziņojuma vērtība
32764.58 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558