Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
13/11/2023

Paziņojuma identifikators
39105ee2-8624-4020-82cb-e1bd844c69f0
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
6edd453d-5ffc-4d71-acd7-559efc17c347
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Zemgales plānošanas reģions
Organizācijas identifikators
90002182529
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Katoļu iela 2b
Organizācijas interneta adrese
https://www.zemgale.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/266
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Santa Ozola, santa.ozola@zpr.gov.lv, +37129717192
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ZPR 2023/11
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druka
Iepirkuma apraksts
Tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druka
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
22458000-5
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Tematiskā sienas kalendāra 2024.gadam un brošūru “Zemgale aicina” druka
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
11000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
29/11/2023 14:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
29/11/2023 14:30
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek izvēlēts viens saimnieciski visizdevīgāko piedāvājums, izvēloties piedāvājumu, kura finanšu piedāvājumā būs piedāvāta zemākā cena par pakalpojumu bez PVN Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, LV009, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Sākuma datums - beigu datums
13/12/2023 - 19/01/2024
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112261
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda