Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
23/11/2023

Paziņojuma identifikators
395c1369-cee5-429d-859c-b8bd651e437b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
d25d5632-1ec3-445d-9ca7-90535bc022d1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ludzas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000017453
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Ludza, Ludzas novads
Organizācijas pasta indekss
LV-5701
Organizācijas iela
Raiņa iela 16
Organizācijas interneta adrese
http://www.ludzasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1369
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Ludzas novada pašvaldība, elena.kigitovica@ludzasnovads.lv, +37165773607
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LNP 2023/39/ESF
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Ludzas novadā
Iepirkuma apraksts
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Ludzas novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
80000000-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
5. daļa “Vingrošanas nodarbības”
Iepirkuma daļas nosaukums
5. daļa “Vingrošanas nodarbības”
Iespējas un atkārtojumi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, LV005, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
ES fonda nosaukums
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Ludzas novadā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/024 “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” un projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
18/09/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 2
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Sociālo mērķu izpilde
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Sociālais iepirkums
Sociālā iepirkuma veids
  • Dzimumu līdztiesība
  • Etniskā vienlīdzība
  • Cits
  • Piekļūstamība visiem
Līgumi
Līguma nosaukums
Iepirkuma līgums Nr. LNP/3.4.5/2023/126
Līguma identifikators
LNP/3.4.5/2023/126
Līguma noslēgšanas datums
24/10/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102277
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 679483479 Andris Vengra
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pārsūdzība
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam 10 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558

Cita informācija
Līgumcena 2700.00 EUR bez PVN.