Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/01/2024

Paziņojuma identifikators
3997d0a3-8c72-4296-a88f-590d2b699a91
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
6d3e055e-9670-47fb-96a5-b596b10e0b0f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Organizācijas identifikators
90000056357
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Jūrmala
Organizācijas pasta indekss
LV-2015
Organizācijas iela
Jomas ielā 1/5
Organizācijas interneta adrese
http://www.jurmala.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu birojs, marite.okdaldere@jurmala.lv, +37126642216
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
JVA 2023/113
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Bojāto ārējo apgaismojuma ierīču komplektējošo elementu nomaiņa Ķemeru parkā
Iepirkuma apraksts
Bojāto ārējo apgaismojuma ierīču komplektējošo elementu nomaiņa Ķemeru parkā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Bojāto ārējo apgaismojuma ierīču komplektējošo elementu nomaiņa Ķemeru parkā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Energoefektivitātes kritērijs Energoefektivitātes kritērijs Maksimālais punktu skaits 20
Cena Cena Kopējā līgumcena Maksimālais punktu skaits 80
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015, LV007, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Netika saņemts neviens piedāvājums, dalības pieprasījums vai projekts
Lēmuma datums
10/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi