Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
16/04/2024

Paziņojuma identifikators
3ac2a4a8-7407-4e70-aeaa-7d1cdd67454a
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
567d8122-cc9a-4c06-97aa-4ddd71a43f94
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”
Organizācijas identifikators
40003429317
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Vaļņu iela 30
Organizācijas interneta adrese
http://www.atd.lv
Pircēja profila URL
http://www.atd.lv/lv/iepirkumi
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Valsts SIA Autotransporta direkcija, info@atd.lv, +37167280485
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
AD 2023/13
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Juridisko pakalpojumu sniegšana vispārīgās vienošanās ietvaros Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Juridisko pakalpojumu sniegšana vispārīgās vienošanās ietvaros Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79100000-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Juridisko pakalpojumu sniegšana vispārīgās vienošanās ietvaros Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām
Iepirkuma daļas nosaukums
Juridisko pakalpojumu sniegšana vispārīgās vienošanās ietvaros Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Pakalpojuma 1 (vienas) stundas maksimālās izmaksas EUR bez PVN Pakalpojuma 1 (vienas) stundas maksimālās izmaksas EUR bez PVN Precīza procentuālā attiecība 70
Kvalitāte Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācija Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācija Precīza procentuālā attiecība 30
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
14/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
09/04/2027
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Juridisko pakalpojumu sniegšana vispārīgās vienošanās ietvaros Valsts SIA “Autotransporta direkcija vajadzībām
Līguma identifikators
1.18.6/17/2024
Līguma noslēgšanas datums
11/04/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113512
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
400000 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
400000 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203302244 SIA "Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs"
Latvija 40203318387 ADD Legal ZAB SIA
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203333314 ZAB EY LAW SIA
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203342251 ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
400 000.00 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
400 000.00 EUR

Pārsūdzība
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641