Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
06/06/2024

Paziņojuma identifikators
3ac91cac-875b-475f-900e-4b294469ab71
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
344c9b50-e635-40fd-ad35-f5085f177e47
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Jelgavas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009118031
Organizācijas daļas nosaukums
Jelgavas novada pašvaldība
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Pasta iela 37
Organizācijas interneta adrese
http://www.jelgavasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/832
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Kristīne Akone, kristine.akone@jelgavasnovads.lv, +37163012251
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
JNP 2024/45
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Ārējo kāpņu un pacēlāja pārbūve Salgales pagasta pārvaldes ēkā "Vīgriezes", Jelgavas novadā
Iepirkuma apraksts
Ārējo kāpņu un pacēlāja pārbūve Salgales pagasta pārvaldes ēkā "Vīgriezes", Jelgavas novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
42416000-5

Iepirkuma daļas nosaukums
Ārējo kāpņu un pacēlāja pārbūve Salgales pagasta pārvaldes ēkā "Vīgriezes", Jelgavas novadā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ar zemāko cenu Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, LV005, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
05/11/2024
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
LĪGUMS Būvdarbu veikšana objektā “Ārējo kāpņu un pacēlāja pārbūve Salgales pagasta pārvaldes ēkā "Vīgriezes", Jelgavas novadā”
Līguma identifikators
JNP/5-34.6/24/26
Līguma noslēgšanas datums
05/06/2024
Beigu datums
05/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122250
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 52103060031 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve"
Piedāvājuma vērtība
66522.5 EUR

Paziņojuma vērtība
66 522.50 EUR