Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
18/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
16/02/2024

Paziņojuma identifikators
3cebfc15-ae78-4401-87ee-c6d9b1fcd547
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
cb2d56e1-98ba-4fb6-8350-e93f9c8d4b84
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Universitāte
Organizācijas identifikators
90000076669
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Raiņa bulvāris 19
Organizācijas interneta adrese
https://www.lu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1020
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LU 2022/80

Iepirkuma nosaukums
Aptaujas pakalpojumi ESS 11. kārtas īstenošanas ietvaros
Iepirkuma apraksts
Aptaujas pakalpojumi ESS 11. kārtas īstenošanas ietvaros

Līguma nosaukums
Aptaujas pakalpojumi ESS 11. kārtas īstenošanas ietvaros
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
04/04/2023
Līguma darbības termiņš
03/08/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103083424 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS FAKTI"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
188740 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Tehniski traucējumi Izpildītāja izmantojamā programmatūrā, kā arī vairāku intervētāju ilgtoša saslimšana, kas kavēja lauka darba veikšanu un iekļaušanos nodevuma termiņos.
Veikto grozījumu iemesls
Nodevuma termiņa pagarinājums.