Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
09/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
08/04/2024

Paziņojuma identifikators
41af57d5-db77-4720-8e52-6a664c37b584
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
e4096c64-1f4e-412f-954e-ac859c8a7da9
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
03/08/2023
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Plānošana
21/12/2023
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Latvijas Bankas iepirkuma komisija, konkursi@bank.lv, +37167022479
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2023/80
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
03/08/2023
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Plānošana
21/12/2023
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu / On the Production of a Collector Coin Commemorating Marta Staņa
Iepirkuma apraksts
Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas (turpmāk – MONĒTA) izgatavošana un piegāde Latvijas Bankai saskaņā ar konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) izvirzītajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem. The production and delivery of a collector coin commemorating Marta Staņa (hereinafter referred to as the "COIN") to Latvijas Banka in accordance with the requirements specified in the technical specification (Appendix 1 to the Tender Regulation (hereinafter referred to as the "Regulation")) and the terms and conditions included in the draft contract (Appendix 3 to the Regulation) of the Regulation.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
18512100-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu / On the Production of a Collector Coin Commemorating Marta Staņa
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Monētas izgatavošanas izmaksas Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīza procentuālā attiecība 90
Kvalitāte Zaļā publiskā iepirkuma kritērijs Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīza procentuālā attiecība 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
DDP Rīga – Incoterms 2020
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
15/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 2
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 1
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
31/10/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
40650 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
68875 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Cita
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par Martai Staņai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Līguma identifikators
LB-07/2024/62
Līguma noslēgšanas datums
28/03/2024
Beigu datums
31/10/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115182
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Nīderlande 30116000 Koninklijke Nederlandse Munt N.V.
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
83414 EUR

Paziņojuma vērtība
83414.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641