Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
12/02/2024

Paziņojuma identifikators
4598cc37-d372-4525-b962-c6b00a87bdad
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
11dd29d3-d18c-4ced-9f6c-d57b8aed1601
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Organizācijas identifikators
41503002485
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5417
Organizācijas iela
Liepājas iela 21
Organizācijas interneta adrese
https://ddzksu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
304.kabinets, ingrida.nezberte@ddzksu.lv, +37165407290
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIA DDzKSU 2024/014M
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietu ierīkošanu
Iepirkuma apraksts
Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietu ierīkošanu
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10B, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietu ierīkošanu
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
06/03/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
06/03/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena saskaņā ar Nolikumu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, LV005, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
3 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117037
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda