Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
14/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
13/03/2024

Paziņojuma identifikators
46a8ed54-1a52-4f61-baae-63f8a0080edd
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
ccb9c54b-7528-4dcb-8b4e-251d404a884a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
28/03/2023
Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Plānošana
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, izsludinot atklātu konkursu vai slēgtu konkursu
Iepriekšējās procedūras identifikators
3a450c2b-4c3f-4ff4-a277-c03877207be1
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Atklāts konkurss “Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/32) iepirkuma priekšmeta daļās Nr.1 “Ziemas zābaki (sieviešu) VUGD”, Nr.3 “Ikdienas apavi (VUGD)”, Nr.4 “Kurpes (VP)” un Nr.6 “Ziemas zābaki (VP)” tika izbeigts bez rezultāta, tā kā netika iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums

Organizācijas nosaukums
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Organizācijas identifikators
90009112024
Organizācijas daļas nosaukums
Iepirkumu pārvalde
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2
Organizācijas interneta adrese
https://www.nva.iem.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1097
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, 352.kab., iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, +37167829089
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeM NVA 2023/136
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra
Iepriekšējā plānošana
28/03/2023
Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Iepirkuma apraksts
Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
18800000-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma uzaicinājumā

1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
19/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
12/03/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
533500 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
643500 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Apavu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Līguma identifikators
705
Līguma noslēgšanas datums
08/03/2024
Beigu datums
12/03/2027
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
590909.09 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
590909.09 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103255297 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYNERGY"
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
590909.09 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
590909.09 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641