Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
20/02/2024

Paziņojuma identifikators
46e3356b-5137-4716-8cc7-71dcaebf76d2
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
a6e5cbda-d631-42e4-a5f6-e83d8c5a5e0c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļa, iveta.sakenfele@rsu.lv, +37167060825
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2024/36/MI
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Iedzīvotāju aptaujas veikšana sešās ES valstīs par iedzīvotāju interneta lietojuma paradumiem
Iepirkuma apraksts
Iedzīvotāju aptaujas veikšana sešās ES valstīs par iedzīvotāju interneta lietojuma paradumiem
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79311000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iedzīvotāju aptaujas veikšana sešās ES valstīs par iedzīvotāju interneta lietojuma paradumiem
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
11985 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07/03/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
07/03/2024 14:30
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN), jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
3 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117549
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda