Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
18/05/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
16/05/2024

Paziņojuma identifikators
475c86b0-7213-4fd4-a5ad-81087c780dc6
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
78792508-39bf-44bc-bf02-895d51266306
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
07/02/2024
Telpu un teritorijas uzkopšana Rēzeknē, Saldū, Preiļos, Talsos, Ogrē un telpu uzkopšana Valmierā un Gulbenē
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Lauku atbalsta dienests
Organizācijas identifikators
90000794228
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1981
Organizācijas iela
Republikas laukums 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.lad.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/272
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
ZM Klientu apkalpošanas centrs, iepirkumi@lad.gov.lv, +37127301523
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LAD 2024/3
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
07/02/2024
Telpu un teritorijas uzkopšana Rēzeknē, Saldū, Preiļos, Talsos, Ogrē un telpu uzkopšana Valmierā un Gulbenē
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Telpu un teritoriju uzkopšana
Iepirkuma apraksts
Telpu un teritoriju uzkopšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Lielrīgas RLP Ogrē
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Ogre
Līguma izpildes iela
Brīvības iela 48
Līguma izpildes pasta indekss
LV-5001
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
26/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 4
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
10/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
26640.77 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
37094.88 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu un teritorijas uzkopšanu Lielrīgas RLP Ogrē
Līguma identifikators
Nr. LAD 10.2.1-19/24/L31
Līguma noslēgšanas datums
30/04/2024
Beigu datums
10/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103362302 SIA "ANDERMAN"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
26640.77 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Austrumlatgales RLP Rēzeknē
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Līguma izpildes pilsēta
Rēzekne
Līguma izpildes iela
Brāļu Skrindu iela 11
Līguma izpildes pasta indekss
LV-4601
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
09/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
18720 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
30480 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu un teritorijas uzkopšanu Austrumlatgales RLP Rēzeknē
Līguma identifikators
LAD 10.2.1-19/24/L35 iepirkuma 2.daļa
Līguma noslēgšanas datums
13/05/2024
Beigu datums
09/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103644070 VITARESTA UAB Latvijas filiāle
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
18720 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Dienvidkurzemes RLP Saldū
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV003
Līguma izpildes pilsēta
Saldus
Līguma izpildes iela
Viesnīcas iela 1
Līguma izpildes pasta indekss
LV-3801
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
10/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
23376 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
32400 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu un teritorijas uzkopšanu Dienvidkurzemes RLP Saldū
Līguma identifikators
LAD 10.2.1-19/24/L35 iepirkuma 3.daļa
Līguma noslēgšanas datums
13/05/2024
Beigu datums
10/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103644070 VITARESTA UAB Latvijas filiāle
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
23376 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Dienvidlatgales RLP Preiļos
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Līguma izpildes pilsēta
Preiļi
Līguma izpildes iela
Mehanizatoru 2a
Līguma izpildes pasta indekss
LV-5301
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
23/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
09/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
24322.8 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
42554.16 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu un teritorijas uzkopšanu Dienvidlatgales RLP Preiļos
Līguma identifikators
LAD 10.2.1-19/24/L37 iepirkuma 4.daļa
Līguma noslēgšanas datums
10/05/2024
Beigu datums
09/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203012377 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
24322.8 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Ziemeļvidzemes RLP Valmierā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Valmiera
Līguma izpildes iela
Mūrmuižas iela 18
Līguma izpildes pasta indekss
LV-4201
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
10/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
24288 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
33989.04 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu un teritorijas uzkopšanu Ziemeļvidzemes RLP Valmierā
Līguma identifikators
LAD 10.2.1-19/24/L35 iepirkuma 5.daļa
Līguma noslēgšanas datums
13/05/2024
Beigu datums
10/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103644070 VITARESTA UAB Latvijas filiāle
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
24288 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu uzkopšana Ziemeļaustrumu RLP Gulbenē
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Līguma izpildes pilsēta
Gulbene
Līguma izpildes iela
Ābeļu iela 2
Līguma izpildes pasta indekss
LV-4401
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
09/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
09/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
9785.04 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
12840 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu uzkopšanu Ziemeļaustrumu RLP Gulbenē
Līguma identifikators
LAD 10.2.1-19/24/L33
Līguma noslēgšanas datums
02/05/2024
Beigu datums
09/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003375103 SIA Concord Service Group
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
9785.04 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana Ziemeļkurzemes RLP Talsos
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājumam tiek piešķirts lielākais punktu skaits Precīzs punktu skaits 85
Kvalitāte Kvalitāte Vērtē : Kvalitātes vadības sistēmu - 5 punkti; Vides pārvaldības sistēmu - 5 punkti; Cilvēkresursu kompetenci - 5 punkti. Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV003
Līguma izpildes pilsēta
Talsi
Līguma izpildes iela
Dundagas iela 4
Līguma izpildes pasta indekss
Dundagas iela 4
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
26/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 1
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
11/05/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
21922.32 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
34800 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par telpu un teritorijas uzkopšanu Ziemeļkurzemes RLP Talsos
Līguma identifikators
Nr. LAD 10.2.1-19/24/L37 iepirkuma 7.daļa
Līguma noslēgšanas datums
10/05/2024
Beigu datums
11/05/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116908
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203012377 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
21922.32 EUR

Paziņojuma vērtība
149 054.93 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

 1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
 2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641