Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
06/12/2023

Paziņojuma identifikators
47e5a9c9-14ad-42df-b4ba-5a060119e0c7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
2d921034-a2bf-485f-a17c-e02cd8871636
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Organizācijas identifikators
90002111761
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1459
Organizācijas iela
Raiņa bulvāris 29
Organizācijas interneta adrese
https://lumii.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/552
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts", iepirkumi@lumii.lv, +37167211241
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LU MII 2023/13
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Starptautiskās IT kiberdrošības konferences “RISE – Latvia” nodrošināšana
Iepirkuma apraksts
Starptautiskās IT kiberdrošības konferences “RISE – Latvia” nodrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79951000-5
CPV papildkods
55300000-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Starptautiskās IT kiberdrošības konferences “RISE – Latvia” nodrošināšana
Iepirkuma daļas nosaukums
Starptautiskās IT kiberdrošības konferences “RISE – Latvia” nodrošināšana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Finanšu piedāvājums ar zemāko piedāvāto procentu likmi, tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

80
Kvalitāte Naktmītnes konferences norises vietas tuvumā Pretendenta norādītajā konferences vietas tuvumā atrodas vismaz 4**** viesnīcas, kuras potenciāli var uzņemt vismaz 60% no konferences dalībnieku skaita Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

8
Kvalitāte Saviesīgo vakariņu norises vieta Saviesīgo vakariņu norises vietas attālums no konferences norises vietas Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

12
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Rīga
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
14/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 7
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 7
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 4
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 7
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Līgums par starptautiskās IT kiberdrošības konferences "RISE - LATVIA" nodrošināšanu
Līguma identifikators
3-28i/38-2023
Līguma noslēgšanas datums
01/12/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109530
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103468819 SIA "Biznesam.lv"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
24820 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšana, ēdināšanas nodrošināšana (6kafijas pauzes, 2 pusdienas)

Pārsūdzība
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam 10 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641